კატეგორია: მარკეტინგი, რეკლამა

განათლება: საშუალო განათლება

გამოცდილება: არ მოითხოვება

ასაკი: ნებისმიერი

განაკვეთი: სრული

სქესი: ნებისმიერი


CCS BAIKAL is NOW recruiting enthusiastic, money hungry and ready to meet new challenges representatives for the position of Marketing Assistant Call-Center Representative.

Job brief:

We are looking for a Marketing Assistant Call-Center Representative that will be the asset between our company and its potential customers. The successful candidates must be able to effectively create business profiles; keeping customer satisfaction at the core of every decision and behavior. (NO SALES INVOLVED)

Responsibilities:

** Manage large amounts of outbound calls in a timely manner
** Follow communication "scr-ipts" when handling different topics
** Clarify information, research every issue and provide solutions
** Frequently attend educational trainings to improve knowledge and performance level
** Meet personal/team qualitative and quantitative targets

Requirements:

** Previous experience is not necessary
** Over-achieving company`s and personal targets
** Strong phone and verbal communication skills along with active listening
** Ability to multi-task, set priorities and manage time effectively
** Self-motivated, ability to work under pressure
** Result and individual profit oriented

Job benefits:

** Daytime convenient schedule Monday to Friday, 10:45 - 19:45
** Working contract + private health insurance
** Paid vacation
** Motivational constant trainings and team buildings
** European office with young professional team environment
** Attractive fixed monthly income starting with 900 GEL +
** Additional bonus structure available from first day of employment.

We look forward to having you join our team and look further to your Resume. Do not hesitate, send your CV in English at tbilisi_office@yahoo.com